NeVLAT is de Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek

NeVLAT leraren zijn gehouden aan de gedragscode en klachtenregeling van de beroepsvereniging.

Bij onvrede kunt u zich in eerste instantie wenden tot uw leraar. Direct contact met uw leraar is het meest effectief en is daarom de eerste stap in NeVLAT’s klachtenprocedure. Het kan daarbij van belang zijn om uw klacht op schrift te stellen. Probeer daarin te formuleren wat u veranderd zou willen zien. Dit helpt u en uw leraar te communiceren.

Als contact met uw leraar niet mogelijk is, of niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u uw klacht indienen bij de NeVLAT.

NeVLAT verzoekt u uw klacht in te dienen binnen een jaar na uw laatste bij de leraar gevolgde les. Bij een klacht biedt NeVLAT bemiddeling aan. Is bemiddeling niet gewenst of niet succesvol, dan volgt behandeling van uw klacht door een klachtencommissie.

Hoe u uw klacht precies indient en welke stappen er kunnen volgen, kunt u lezen in artikel 8 t/m 11 van de klachtenregeling. Wilt u een klacht indienen? Gebruik dan het klachtformulier.